BANTHE247.COM xin kính chào Quý khách
Working..

Tài liệu, code sample hỗ trợ tích hợp hệ thống

Tích hợp dịch vụ gạch thẻ (CardCharging)

Nội dung Link tải
Tài liệu mô tả kĩ thuật CardCharging Tải tại đây
Hướng dẫn tích hợp code C# Tải tại đây
Hướng dẫn tích hợp code Java Tải tại đây
Hướng dẫn tích hợp code PHP Tải tại đây

Tích hợp dịch vụ mua mã thẻ

Nội dung Link tải
Tài liệu mô tả kĩ thuật Tải tại đây
Hướng dẫn tích hợp code C# Tải tại đây
Hướng dẫn tích hợp code Java Tải tại đây
Hướng dẫn tích hợp code PHP Tải tại đây