Thay đổi chiết khấu mua thẻ Viettel lên đến 5% vô cùng hấp dẫn

Cập nhật: 16/01/2019 • 05:51:58 PM

Banthe247.com áp dụng thay đổi chiết khấu mua thẻ cào Viettel lên đến 5%

Thay đổi chiết khấu mua thẻ Viettel thành tiền tại Banthe247.com

Từ 10h ngày 13/1/2018 Banthe247.com chính thức thay đổi mức chiết khấu mua card online, khách hàng tham gia mua thẻ cào trực tiếp trên website với mức chiết khấu từ 5% hấp dẫn.

1. Mua thẻ Viettel siêu nhanh

Mua thẻ Viettel nhanh với chiết khấu  từ 5% cụ thể như bảng sau:

MUa THẺ VIETTEL NHANH

Mệnh giá thẻ Viettel Chiết khấu Giá bán
Thẻ cào Viettel 10k 1.1% 9.890đ
Thẻ cào Viettel 20k 1.1% 19.780đ
Thẻ cào Viettel 30k 1.1% 29.670đ
Thẻ cào Viettel 50k 4.1% 47.950đ
Thẻ cào Viettel 100k 4.1% 95.900đ
Thẻ cào Viettel 200k 4.1% 191.800đ
Thẻ cào Viettel 300k 4.1% 287.700đ
Thẻ cào Viettel 500k 4.1% 479.500đ

Nạp thẻ điện thoại online

Những lưu ý khi mua thẻ Viettel tại website Banthe247.com

  • Chiết khấu mua thẻ: từ 1.1 đến 4.1%
  • Thời gian xử lý thẻ, cộng tiện tối đa: 180 giây
  • Mua thẻ với mệnh giá nhiều hơn số dư tài khoản thành viên: Sẽ không được thực hiện giao dịch thành công.

​Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết mua thẻ Viettel chiết khấu hấp dẫn 5%