Tiền chờ duyệt 1 là gì?

Clock Cập nhật: 15/01/2019 04:41:14 PM

Tiền chờ duyệt 1 là số tiền khách hàng rút về tài khoản ngân hàng nhưng Banthe247.com chưa duyệt lệnh.

Khi khách hàng đặt lệnh rút tiền hệ thống của Banthe247.com sẽ ghi nhận lệnh và chờ nhân viên kiểm tra và chuyển tiền, trong thời gian đợi kiểm tra lại lệnh rút tiền và chuyển tiền số tiền khách hàng dã rút sẽ được hiển thị trên Tiền chờ duyệt 1, khi số tiền chờ duyệt 1 chưa bằng 0 tức là lệnh bạn chưa được duyệt hoặc đang có lỗi nên chưa chuyển được.

Nếu sau 30 phút tiền chờ duyệt 1 chưa bằng 0 vui lòng liên hệ với Banthe247.com để được hỗ trợ, mua thẻ điện thoại online nhanh chóng ngay tại Banthe247.com.

Liên hệ qua số điện thoại Liên hệ qua skype