BANTHE247.COM xin kính chào Quý khách
Working..

Tiền chờ xử lý là gì?

Tiền chờ xử lý là số tiền khách hàng đổi thẻ nhưng chưa được cộng vào tài khoản trên hệ thống!

Banthe247.com cần kiểm tra lại thẻ cào khách hàng khai báo có chính xác hay không? trước khi cộng tiền cho tài khoản vào khách hàng. Khi đổi thẻ Viettel Chậm CK 16.75% có thể khách hàng cần đợi 90 s để thẻ cào được xử lý và thực cộng vào tài khoản. 

Nên trong quá trình đổi thẻ thành tiền quý khách chưa được cộng vào tài khoản chính hãy kiểm tra lại số tiền chờ xử lý sau 90s có thể liên hệ lại với Banthe247.com để được hỗ trợ.