BANTHE247.COM xin kính chào Quý khách
Working..

Bạn chưa đăng nhập!

Chuyển tiền cho tài khoản khác trên banthe247.com

Các bước chuyển tiền cho tài khoản khác trên cùng hệ thống

- Bước 1: Điền email tài khoản người nhận, sau đó click nút tìm thông tin người nhận để hiển thị thông tin người nhận.

- Bước 2: Điền số tiền cần chuyển cho tài khoản khác ( số tiền chuyển phải lơn hơn 50.000 và nhỏ hơn số tiền đang có trong tài khoản)

- Bước 3: Nhập mã code được hệ thống gửi đến email đăng ký vào ô xác nhận. Nếu chưa có mã thì click nút nhận mã để nhận mã xác nhận. Cuối cùng nhấn chọn Đồng ý để hoàn tất việc chuyển tiền.