BANTHE247.COM xin kính chào Quý khách
Working..

Code Sample tích hợp

Tích hợp dịch vụ gạch thẻ (CardCharging)

Nội dung Link tải
Hướng dẫn tích hợp code C# Tải tại đây
Hướng dẫn tích hợp code PHP Tải tại đây