quay lại Quay lại

Một số ghi chú về số tiền chờ xử lý

Cập nhật: 20/07/2018 • 03:54:45 PM

"Tiền chờ xử lý" Chương trình đổi thẻ Viettel thành tiền chiết khấu 17,75%

Tiền chờ xử lý về 0

Chương trình đổi thẻ Viettel thành tiền chiết khấu 17,75%, tiền thực nhận sẽ được chuyển thành tiền chờ xử lý.

Mua thẻ cào online

Tiền chờ xử lý là gì? Là số tiền hệ thống tạm thời ghi nhận thông tin thẻ để banthe247.com xác minh:

tien-cho-duyet

Trường hợp 1: Thông tin thẻ chính xác, Quý khách hàng khai báo chính xác mệnh giá: Tiền chờ xử lý sẽ được cộng vào tổng tiền.

Trường hợp 2: Thông tin thẻ chính xác, Quý khách hàng khai báo không chính xác mệnh giá:

 - Khai báo lớn hơn giá trị thật của thẻ cào: Tiền chờ xử lý sẽ về 0, Quý khách không được cộng tiền vào tổng tiền và thẻ đó không còn giá trị sử dụng.

 - Khai báo nhỏ hơn giá trị thật của thẻ cào: Tiền chờ xử lý sẽ về 0, Quý khách sẽ được cộng tiền theo giá trị thẻ Quý khách khai báo vào tổng tiền.

Web đổi thẻ cào

Xem thêm: 

Trường hợp 3: Thông tin thẻ không chính xác: Tiền chờ xử lý sẽ về 0, Quý khách không được cộng tiền vào tổng tiền.

 

Liên hệ qua số điện thoại